Voorzitter
Dhr. E. van Dijkhorst
Mob. 038-3329509
voorzitter@wsvderiette.nl
Vice voorzitter/Mileuzaken/St. Hanze
Dhr. G. Kleine
Secretaris
Dhr.R. Dijkhof
p/a. Steenovensdijk 27
8262 PL Kampen
Mob. 06-21914350
secretariaat@wsvderiette.nl
Ligplaatsbeheer/Legionella commissie/
Technische commissie

Dhr. J. Wezenberg
Tel. 038-3312942
ligplaatsbeheer@wsvderiette.nl technischecommissie@wsvderiette.nl
Penningmeester
Dhr. C. Huesmann
Tel. 038-3323856  Mob. 06-11012859 
penningmeester@wsvderiette.nl
Technische commissie
Dhr. A. vd Meulen
Tel. 038-3311225  Mob. 06-50823524
Algemeen bestuurslid
Dhr. B. Smit
Tel. 038-3328828
algemeen@wsvderiette.nl
Havenmeester/Clubhuiscommissie

haven@wsvderiette.nl

Evenementencommissie
Mevr. I. Klompenmaker
Tel. 038-3331919
evenementencommissie@wsvderiette.nl