Voorzitter

Dhr. E. van Dijkhorst
Tel. 038-3329509
voorzitter@wsvderiette.nl

Penningmeester

Dhr. C. Huesmann
Mob. 06-11012859
penningmeester@wsvderiette.nl

Secretaris

Dhr. H. Zijlstra
p/a. Steenovensdijk 27
8262 PL Kampen
Mob. 06-22087783
secretariaat@wsvderiette.nl

Bestuurslid (Arbo/millieuzaken/ligplaatsbeheer)

Dhr. W. Zandbergen
Mob. 06-15037086

 

Bestuurslid (Vice-voorzitter /Hanze)

Mevr. G v.d. Belt
Mob. 06-53842182

Bestuurslid (Technische commissie/2e penningmeester/legionella-commisie)

Dhr. A. v.d.  Meulen
Mob. 06-50823524

technischecommissie@wsvderiette.nl

 

Bestuurslid (Havenmeester)

Dhr. J. Bossenbroek
Tel. 06-52333865

haven@wsvderiette.nl

Evenementencommissie (Evenementen/clubhuis-comissie)

Mevr. I. Klompenmaker
Tel. 038-3331919
evenementencommissie@wsvderiette.nl