Opgeven voor de winterstalling 2021/2022 kan via onderstaand formulier, voor zowel de grote al kleine boten.
Onder het formulier staan de regels ten aanzien van het hijsen.


  Hieronder graag aangeven wat u wilt:


  Voorwaarden en Werkwijze berging op de Loswal

  Aanvraag

  • Aanvraag voor een plek op de Loswal dient te geschieden middels het opgaveformulier dat rond 1 september zal verschijnen in het clubblad.
  • Alleen na 1 september ingeleverde en volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
  • In het opgave formulier wordt er om de maten van uw schip gevraagd; dit is om de Loswal zo efficiënt mogelijk in te delen!
   • De hartmaten van uw te stallen schip worden met krijt op de Loswal afgetekend. Hier wordt niet van afgeweken!
   • Dat betekent, dat als uw schip in de kraan hangt en zich niet boven de opgestelde bok bevind, deze niet wordt verplaatst, maar gaan we het schip in lijn brengen.

   

  Voor alle andere bijkomende vragen en/of werkzaamheden zijn er T.C. leden aanwezig, zodat de hijswerkzaamheden hierdoor niet worden vertraagd.

   

  Hijsen

  • Er wordt één persoon aangewezen die het hijsen van de schepen coördineert, in samenspraak met de kraanmachinist . Dit is een lid van de technische commissie.
  • Op aanwijzing van de T.C. dient U uw schip op te halen en klaar te leggen voor de Loswal om gehesen te worden.
  • Ten alle tijde dient de eigenaar van het te hijsen schip, of een bij de TC vooraf bekend gemaakte verantwoordelijke,  aanwezig te zijn bij stallen of te water te laten van het schip.
  • Het bestuur stelt als eis, dat deugdelijke bokken / bergingsmaterialen onder de te stallen schepen aangebracht worden ( dit ter beoordeling van de T.C.)
  • Kraankosten dienen vooraf op de dag van het hijsen te worden voldaan bij het aangewezen lid van de T.C.

  LET OP deze zijn 45 euro.

  Veiligheid

  • Een ieder die niet direct met de hijswerkzaamheden te maken heeft dient op gepaste afstand te blijven. Kinderen en loslopende honden zijn niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van leden van de bergingsploeg dienen te worden opgevolgd.
  • Het gebruik van kachels is niet toegestaan op de Loswal
  • Las en slijpwerkzaamheden zijn in beginsel niet toegestaan.

  Indien men deze werkzaamheden toch wil uitvoeren, dient vooraf overleg met de T.C. of het bestuur plaats te vinden. Toestemming wordt alleen gegeven indien de aanvrager in staat is zodanig maatregelen te treffen dat derden hier geen schade van ondervinden.  Voor eventuele schade aan verenigingseigendommen of aan derden blijft de aanvrager verantwoordelijk.

   

  Volgorde

  De volgorde van de te hijsen schepen gaat als volgt:

  • Als eerste worden de schepen van leden die op de Loswal komen te staan gehesen.
  • Als tweede de schepen van leden die niet op de Loswal hun winterstalling vinden gehesen.
  • Als derde worden de schepen gehesen van niet leden die buiten de Loswal een winterstalling hebben.

   

  De niet-leden dienen zelf met de kraanmachinist een bedrag overeen te komen.

   

  Milieu

  • Bij het schilderen van het schip, onder of boven de waterlijn, dient de Loswal te worden afgedekt met plastic of een kleed.
  • Het schema van schuur- en schilderdagen hangt op het raam van het gebouw op de Loswal.
  • Een ieder is verplicht zijn plaats op de Loswal rond en onder zijn schip schoon te houden. Afval dient U mee naar huis te nemen.

   

  Algemeen

   

  • Een ieder die zijn schip in het najaar op de Loswal gehesen wil hebben of in het voorjaar te water wil laten, dient om 7.30 uur aanwezig te zijn !!
  • Er wordt niet van de opgegeven datum afgeweken! Dit geldt zowel voor jachten als voor vis / roeiboten
  • Onder de schepen dienen voldoende schotten geplaatst te worden ter bescherming van onze vloeistofdichte vloer (deze zijn aanwezig op de Loswal)
  • Nadat de grote boten te water zijn gegaan (16-04-2022)  wordt de MAANDAGAVOND (18-4) daarop volgend gezamenlijk de Loswal opgeruimd en schoongemaakt.

  Aanvang 18.30 uur (s.v.p. een bezem meebrengen).

  • Het te bergen schip is ten minste WA verzekerd.
  • Het bergen, stallen en te water laten van het schip geschiedt altijd onder verantwoordelijkheid en risico van de eigenaar
  • Statuten, huishoudelijk reglement en havenreglement zijn van toepassing.Hogedrukspuit
  • De vereniging stelt twee hogedrukspuiten ter beschikking.
  • Deze dienen alleen gebruikt te worden voor het onderwaterschip!
  • Voor het afspuiten van smerig geworden opbouw en loopdekken zijn pompen met slangen beschikbaar die hiervoor gebruikt kunnen worden.

  Tewaterlating grote schepen 16 april 2022;
  kleine schepen 23 april 2022
  .