Voorzitter
Dhr. E. van Dijkhorst
Tel. 038-3329509
voorzitter@wsvderiette.nl
Evenementencommissie
Mevr. I. Klompenmaker
Tel. 038-3331919
evenementencommissie@wsvderiette.nl
Vice voorzitter/milleuzaken/St. Hanze
Functie verkiesbaar
vicevoorzitter@wsvderiette.nl
Technische commissie
Dhr. B.Smit
Tel. 038-3328828
technischecomissie@wsvderiette.nl
Secretaris
Dhr.R. Dijkhof
p/a. Steenovensdijk 27
8262 PL Kampen
Tel. 0570-618962
Mob. 06- 21914350
secretariaat@wsvderiette.nl
Ligplaatsbeheer/legionella commissie
Dhr. J. Wezenberg
Tel. 038-3312942
ligplaatsbeheer@wsvderiette.nl
Penningmeester
Dhr. W. Bos
Mob. 06-10225274
penningmeester@wsvderiette.nl
Algemeen bestuurslid
Dhr. G. Kleine
Tel. 06-51431941
Havenmeester/Ligplaatsen/Clubhuiscom.
Dhr. A. Gerfen
Tel. 038-3327604  Mob. 06-30743073
havenmeester@wsvderiette.nl